Array
(
  [bacs] => WC_Gateway_BACS Object
    (
      [plugin_id] => woocommerce_
      [id] => bacs
      [errors] => Array
        (
        )

      [settings] => Array
        (
          [enabled] => yes
          [title] => Direktna bankovna transakcija (internet bankarstvo, opća uplatnica)
          [description] => 2D BARKOD ZA BRZO PLAĆANJE. Koristite broj ponude kao poziv na broj. Vaša narudžba će biti isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.
          [instructions] => 
          [account_details] => 
          [account_name] => 
          [account_number] => 
          [sort_code] => 
          [bank_name] => 
          [iban] => 
          [bic] => 
        )

      [form_fields] => Array
        (
          [enabled] => Array
            (
              [title] => Uključi/Isključi
              [type] => checkbox
              [label] => Omogući bankovnu transakciju
              [default] => no
            )

          [title] => Array
            (
              [title] => Naslov
              [type] => safe_text
              [description] => Ovo kontrolira naslov koji korisnik vidi prilikom plaćanja.
              [default] => Izravni bankovni prijenos
              [desc_tip] => 1
            )

          [description] => Array
            (
              [title] => Opis
              [type] => textarea
              [description] => Opis metode plaćanja kupac može naći na stranici za plaćanje.
              [default] => Uplatite direktno na naš bankovni račun. Koristite identifikacijski broj narudžbe kao poziv na broj. Vaša narudžba biti će isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.
              [desc_tip] => 1
            )

          [instructions] => Array
            (
              [title] => Upute
              [type] => textarea
              [description] => Upute koje će biti dodane na stranicu zahvale i e-poštu
              [default] => 
              [desc_tip] => 1
            )

          [account_details] => Array
            (
              [type] => account_details
            )

        )

      [data:protected] => Array
        (
        )

      [order_button_text] => 
      [enabled] => yes
      [title] => Direktna bankovna transakcija (internet bankarstvo, opća uplatnica)
      [description] => 2D BARKOD ZA BRZO PLAĆANJE. Koristite broj ponude kao poziv na broj. Vaša narudžba će biti isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.
      [chosen] => 
      [method_title] => Izravni bankovni prijenos
      [method_description] => Primajte uplate putem transakcijskog računa
      [has_fields] => 
      [countries] => 
      [availability] => 
      [icon] => 
      [supports] => Array
        (
          [0] => products
        )

      [max_amount] => 0
      [view_transaction_url] => 
      [new_method_label] => 
      [pay_button_id] => 
      [tokens:protected] => Array
        (
        )

      [locale] => 
      [instructions] => 
      [account_details] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [account_name] => 
              [account_number] => 
              [bank_name] => 
              [sort_code] => 
              [iban] => 
              [bic] => 
            )

        )

    )

  [cod] => WC_Gateway_COD Object
    (
      [plugin_id] => woocommerce_
      [id] => cod
      [errors] => Array
        (
        )

      [settings] => Array
        (
          [enabled] => yes
          [title] => Plaćanje prilikom preuzimanja ( dodatna naknada 1 € )
          [description] => Plaćanje gotovinom prilikom dostave
          [instructions] => 
          [enable_for_methods] => Array
            (
            )

          [enable_for_virtual] => yes
        )

      [form_fields] => Array
        (
          [enabled] => Array
            (
              [title] => Uključi/Isključi
              [label] => Omogući plaćanje prilikom preuzimanja
              [type] => checkbox
              [description] => 
              [default] => no
            )

          [title] => Array
            (
              [title] => Naslov
              [type] => safe_text
              [description] => Opis metode plaćanja kupac može naći na stranici za plaćanje.
              [default] => Plaćanje pouzećem
              [desc_tip] => 1
            )

          [description] => Array
            (
              [title] => Opis
              [type] => textarea
              [description] => Opis metode plaćanja koju kupac vidi na vašem website-u.
              [default] => Plaćanje gotovinom prilikom dostave
              [desc_tip] => 1
            )

          [instructions] => Array
            (
              [title] => Upute
              [type] => textarea
              [description] => Upute koje će biti dodane na stranicu zahvale.
              [default] => Plaćanje gotovinom prilikom dostave
              [desc_tip] => 1
            )

          [enable_for_methods] => Array
            (
              [title] => Omogućite za metode dostave
              [type] => multiselect
              [class] => wc-enhanced-select
              [css] => width: 400px;
              [default] => 
              [description] => Ako je PPD dostupan samo za neke metode, postavite ga ovdje. Ostavite prazno za omogućavanje kod svih metoda.
              [options] => Array
                (
                )

              [desc_tip] => 1
              [custom_attributes] => Array
                (
                  [data-placeholder] => Odaberi metodu dostave
                )

            )

          [enable_for_virtual] => Array
            (
              [title] => Prihvati virtualne narudžbe
              [label] => Prihvati COD ako je narudžba virtualna
              [type] => checkbox
              [default] => yes
            )

        )

      [data:protected] => Array
        (
        )

      [order_button_text] => 
      [enabled] => yes
      [title] => Plaćanje prilikom preuzimanja ( dodatna naknada 1 € )
      [description] => Plaćanje gotovinom prilikom dostave
      [chosen] => 
      [method_title] => Plaćanje pouzećem
      [method_description] => Omogućite vašim kupcima plaćanje u gotovini (ili drugim sredstvima) prilikom dostave.
      [has_fields] => 
      [countries] => 
      [availability] => 
      [icon] => 
      [supports] => Array
        (
          [0] => products
        )

      [max_amount] => 0
      [view_transaction_url] => 
      [new_method_label] => 
      [pay_button_id] => 
      [tokens:protected] => Array
        (
        )

      [instructions] => 
      [enable_for_methods] => Array
        (
        )

      [enable_for_virtual] => 1
    )

)