Za slanje u EU javite nam se na mail :)

 U 

Uvjeti kupnje

OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA

Opće odredbe

Informacije o obrtu:

SVIJEĆE V, obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu,

Vl. LOVRE TOMIČIĆ

Mlinovi 2, 10 000 Zagreb

Obrt je upisan u Obrtni registar.

 

OIB: 25504322604

Ovim Općim pravilima uređuju se uvjeti i pravila za korištenje navedene internetske stranice od strane Korisnika. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na hrvatskom jeziku. U smislu ovih Općih uvjeta poslovanja Korisnik usluge informacijskog društva je svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba u čije ime internetsku stranicu koristi osoba starija od 18 godina.

Korištenjem internetske stranice, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice te se obvezuje istu koristiti isključivo u skladu s navedenim pravilima. Korisnik internetske stranice koristi je u vlastito ime i za svoj račun te je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje su nužne prilikom korištenja internetske stranice. Svijeće V  obvezuje se štititi osobne podatke svih Korisnika internetske stranice, na način kako je opisano Izjavom o povjerljivosti osobnih podataka.

Radi tehničkih održavanja ili otklanjanja eventualnih problema prilikom održavanja svoje internetske stranice, Svijeće V  zadržava pravo da onemogući internetsku stranicu ili pristup do nje, a što može rezultirati prekidom usluge za koje obrt Svijeće V  nije odgovoran. Korisnik je suglasan da korištenje internetske stranice ovisi o mogućnosti pristupa internetu, odnosno dostupnosti mreže. Obrt Svijeće V zadržava pravo da  u svakom trenutku izmijeni ili ukine  bilo koji segment poslovanja, uvjete kupnje te uvjete korištenja internetske stranice, uključujući i način i brzinu prijenosa podataka. Obrt Svijeće V zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka, a radi zakonske obveze ili izmjene poslovanja. Korisnik je suglasan da svakim pristupom internetskoj stranici prihvaća i trenutno važeća Opća pravila i uvjete korištenja internetske stranice, kao i Izjavu o povjerljivosti podataka, koji su objavljeni na istoj stranici. Internetska stranica je isključivo vlasništvo obrta Svijeće V te se Korisniku zabranjuje putem ove stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve podatke koji ugrožavaju ili ograničavaju prava trećih osoba, odnosno podrazumijevaju neprimjerene ili nezakonite radnje, a osobito koje bi se odnosile na povredu privatnosti trećih osoba, uvredljive ili diskriminirajuće sadržaje ili reklamiranje trećih osoba. Svi podaci koji se nalaze na stranici, uključujući dizajn stranice i cjelokupni vizualni identitet  obrta Svijeće V kao i sadržaj stranice, isključivo su pravo obrta te je zabranjeno bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili na drugi način mijenjanje stranice bez prethodnog izričitog odobrenja. Svako postupanje protivno ovoj zabrani podliježe prekršajnoj, kaznenoj i/ili materijalno pravnoj  odgovornosti. Obrt Svijeće V  je, za slučaj bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja Korisnika prilikom korištenja internetske stranice, kao i za slučaj nepoštivanja ovih pravila, ovlašten je  raskinuti poslovni odnos s Korisnikom  i koristiti se dopuštenim pravnim sredstvima u cilju zaštite svojih prava. Korisnik je ovlašten preuzimati, ispisivati i spremati materijale s ove internetske stranice isključivo u svrhu svoje vlastite uporabe. Komunikacija između Korisnika i obrta Svijeće V  odvija se pisanim putem (e-mail ili preporučena poštanska pošiljka), a prigovori, zahtjevi i pritužbe, kao i odgovori na njih, dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima, i to Zakonom o zaštiti potrošača, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i sl.

Korisnicima se preporuča da redovito provjeravaju je li došlo do ažuriranja ili izmjene uvjeta zaštite podataka te o posljedicama takvih izmjena.

 

Eventualne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem ove internetske stranice i ovim pravilima i uvjetima, stranke će pokušati riješiti mirnim putem, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i drugim relevantnim propisima važećim na području RH, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. Korisnik čije se prebivalište ili sjedište nalazi na području države članice EU, upućuje se na mogućnost rješavanja eventualnih sporova putem Tijela za rješavanje sporova EU, sukladno odredbama Europske Komisije, br.534/2013, odnosno putem internetske stranice ec.europa.eu/odr.

 

POLITIKA KOLAČIĆA

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25. ožujka 2011. godine obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice imate mogućnost u posebnom pregledniku pristati ili odbiti uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nažalost nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom. Koristimo ih i u svrhu praćenja statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama, kao i za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Kolačićima trećih osoba poput Google-a, Facebook-a i sl., možemo prikupljati podatke o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice, Vašu IP adresu, vrstu operativnog sustava koji koristite, jezik kojim se služite, preglednik na kojem surfate i slične podatke. Svi podaci se prikupljaju anonimno i putem kolačića se ne može otkriti Vaš osobni identitet. Ako Korisnik ne želi da se na njegovom računalu ostavljaju kolačići, potrebno ih je obrisati ili blokirati u pregledniku. Brisanjem ili blokiranjem kolačića bit će otežan pristup sadržaju internetske stranice. Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića: Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju). Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke – najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok. Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za slučaj da se pojedini dio ovih Općih pravila i uvjeta korištenja internetske stranice ima smatrati ništetnim ili neprovedivim, isto ne utječe na valjanost ostalih dijelova pravila i uvjeta, koji ostaju na snazi i imaju pravni učinak. Za sva pitanja koja eventualno nisu regulirana ovim Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice, obrt Svijeće V  upućuje Korisnike svoje stranice, da ga kontaktiraju putem e-maila: franka@svijece-vatovac.hr

 

 PREDUGOVORNE OBAVIJESTI

Ove predugovorne obavijesti dio su obveze Prodavatelja, sukladno odredbi čl.57 st.1 Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje te raskid ugovora, a sve sukladno zakonskim propisima. Pojam Prodavatelj odnosi se na obrt Svijeće V, Mlinovi 2, Zagreb.

Pojam Kupca odnosi se na fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod ili uslugu posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce pravne osobe, obrtnike i trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti. Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.svijece-vatovac.hr nastupa u svoje ime.

Predugovorne obavijesti čine dio ugovora sklopljenog na daljinu, zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda ili usluga, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) iste biti dostavljene Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama. Kada Kupac potvrdi narudžbu, ugovor se smatra sklopljenim, a Prodavatelj se obvezuje Kupcu poslati, putem e-maila, potvrdu da je narudžba zaprimljena, uz obavijest da je ugovor sklopljen. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Korištenjem usluga obrta Svijeće V  prihvaćate ove Uvjete prodaje, odnosno primate na znanje predugovorne obavijesti sadržane u ovom tekstu. Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.

Ova web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama obrta Svijeće V, te služi kao elektroničko prodajno mjesto – internet trgovina. Ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde o plaćanju Kupca Prodavatelju na e-mail adresu Prodavatelja. Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske. Kupnjom proizvoda ili usluga putem internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete, odnosno predugovorne obavijesti, kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Kupac je fizička osoba koja mora  biti  punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu, u opsegu koji je potreban za izvršenje ugovora. Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, odnosno predugovornih obavijesti, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Prodavatelj se obvezuje osigurati mogućnost spremanja, ponovnog korištenja i reproduciranja ovih predugovornih obavijesti, dok se Kupac obvezuje iste čuvati prilikom dostave e-mailom.

 

GLAVNA OBILJEŽJA ROBE

Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka, kao i radi naknadnih nadogradnji software-a. U skladu s time Prodavatelj ne može jamčiti potpunu suglasnost boja proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora. U slučaju navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Proizvodi i usluge koje je moguće kupiti postavljeni su na internetskoj stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podaci o specikaciji proizvoda i cijene. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na www.svijece-vatovac.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. Ako artikl nije moguće isporučiti, a Kupac je već uplatio iznos za sporni proizvod ili uslugu, Svijeće V će izvršiti kupcu povrat novca za taj proizvod ili uslugu, na isti način na koji je uplaćen. Ukoliko imate pitanja ili trebate savjet o bilo kojem proizvodu ili usluzi, molimo da nam se obratite na e-mail: franka@svijece-vatovac.hr.

NARUČIVANJE

Kako bi obavili kupnju na internetskoj trgovini, registracija nije obavezna, već joj možete pristupiti kao gost. Potrebno je samo u prvom koraku checkout procesa ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imate omogućen pristup) kako bi Vam nakon unosa podataka potrebnih za obavljanje dostave bilo moguće poslati potvrdu narudžbe.

Artikle birate iz ponude internet trgovine koja je podijeljena na različite kategorije, a proizvode možete pretraživati i pomoću tražilice koja se nalazi na vrhu stranice desno. Ukoliko neki proizvod nije dostupan, nećete ga moći dodati u košaricu. U košarici se nalazi pregled svih naručenih proizvoda, cijene i količine proizvoda, iznos dostave te ukupan iznos narudžbe. Kada u ponudi pronađete proizvod ili uslugu koji želite naručiti dodajte ga u košaricu klikom na gumb „Dodajte u košaricu“ te „kreni na plaćanje“. Nakon toga popunite Vaše podatke potrebne za izvršenje ugovora. Nakon toga izaberite način plaćanja: pouzećem  ili uplatom na račun. Ukoliko imate imate kod ili kupon za popust, prvo unesite isti u za to predviđenu kućicu te nakon toga kliknite na gumb: „Naručite“ .Kod upisivanja podataka za dostavu obvezni ste unijeti točne, važeće i potpune podatke jer u suprotnom Svijeće V ne može garantirati da će dostava biti izvršena. Također, molimo vas da upišete ispravan broj telefona kako bi vas u slučaju potrebe mogli kontaktirati naši djelatnici ili dostavljač kurirske službe. Kao način plaćanja možete odabrati između plaćanja pouzećem (plaćanje gotovinom dostavljaču pri preuzimanju paketa), ili uplatom na žiroračun. Nakon odabira vrste plaćanja potrebno je označiti kvačicom „Slažem se s uvjetima kupovine“ i kliknuti na „naruči“. Ako je Kupac odabrao plaćanje pouzećem, na dostavljeni e-mail Kupca odmah stiže potvrda narudžbe. Pri odabiru virmanskog plaćanja na e-mail Kupca dostavlja se potvrda narudžbe i ponuda sa svim podacima potrebnim za izvršenje plaćanja. Narudžba se smatra uspješno zaprimljenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe nakon čega kupcu na email adresu stiže potvrda narudžbe te ponuda s podacima za uplatu, ovisno o odabranom načinu plaćanja. Ukoliko ovakvu poruku ne dobijete, pogledajte u vaš „Spam/Junk“ mail folder ili provjerite da li je vaš mailbox pun. Ako potvrda narudžbe nije zaprimljena znači da proces naručivanja nije uspješno dovršen te vas molimo da pokušate ponovno izvršiti narudžbu.

 

UVJETI I ROKOVI PLAĆANJA

Kupac se obvezuje naručenu robu platiti obrtu Svijeće V na način koji je odabrao prilikom sastavljanja narudžbe. Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će odmah pristupiti isporuci naručenih proizvoda ili usluga, odnosno isporuci naručene robe i slično, na dostavljenu adresu. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine: E-bankingom i pouzećem. Naručene proizvode isporučujemo putem GLS distribucije (General Logistics Systems Croatia d.o.o.) kurirske službe. Nakon zaprimljene narudžbe i vidljive uplate (izuzev preuzimanja po pouzeću), paket se priprema i šalje obavijest službi GLS službi o prikupu. Kupac će potom na dostavljeni broj mobitela zaprimiti sms da je njegova pošiljka zaprimljena i da će biti obaviješten o vremenu dostave na isti način. Isporuka će uslijediti najkasnije u roku 14 dana od vidljive uplate na računu Prodavatelja. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki. U rokove za isporuku ne računaju se: dan prijema narudžbe/zahtjeva vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka.

CIJENE

Cijene su izražene u eurima i kunama. Troškovi dostave su posebno i odvojeno prikazani. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, i to iz razloga što Kupac troškove dostave odvojeno plaća. Kod  plaćanja e-bankingom ili općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu. Troškovi dostave priopćavaju se prilikom naručivanja kod svakog pojedinog proizvoda, te ukupni troškovi dostave u slučaju naručivanja više proizvoda. U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Kupac navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe. Proizvodi i usluge se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke. Zadržavamo pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije.

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Ova pravila određuju i reguliraju kako Prodavatelj koristi i štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.svijece-vatovac.hr, osobito u pogledu osobnih podataka Kupca ili posjetitelja web stranice. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, adresa stanovanja i sl.). Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (679/2016) EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke Kupaca i posjetitelja web stranice, Prodavatelj ne smije i neće neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Svijeće V se obvezuju da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za potrebe izvršenja ugovora.Svi podaci o kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Svijeća Vatovac i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Svijeće V  se obavezuju pružati zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza, odnosno izvršenje ugovora. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Svijeće V koristit će isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe. U slučaju da Kupac ne želi da Prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, zahtijeva brisanje, ispravak ili prijenos podataka o istome, mora to Prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu franka@svijece-vatovac.hr. Rok čuvanja podataka Kupaca od strane Prodavatelja traje 5 (slovima: pet) godina od dana završetka poslovnog odnosa, nakon čega se osobni podaci brišu. Ukoliko Kupac ima prigovore na obradu njegovih podataka od strane Prodavatelja, može uložiti prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i nacionalnom zakonodavstvu.

Svijeće V koriste i štite sve informacije koje Korisnici dostavljaju kada koriste web stranicu www.svijece-vatovac.hr , osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima. Svijeće V se obvezuju čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca , te će s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (679/2016) EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke Kupaca i posjetitelja web stranice, Svijeće V ne smije i neće neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini njegovu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svijeće V se obvezuju da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za potrebe izvršenja ugovora, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera za registrirane korisnike, a po posebno pribavljenoj privoli. Svi podaci o kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Svijeća Vatovac i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Svijeće V se obavezuju pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza, odnosno izvršenje ugovora. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) obrt Svijeće V koristit će isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe. Svijeće V informiraju Kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli.

Izjava o povjerljivosti

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o elektroničkoj trgovini, Zakonu o uslugama te Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, Svijeće V se, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno obvezuje postupati s podacima Kupaca u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne privole Kupaca , ne prosljeđivati osobne podatke Kupaca državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu osobnih podataka Kupaca, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost osobnih podataka Kupaca; osigurati obradu osobnih podataka Kupaca samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka Kupaca. Za slučaj da Kupac ne želi da obrt Svijeće V više na bilo koji način obrađuje njegove podatke, zahtijeva brisanje, ispravak ili prijenos podataka o istome, o tome mora obavijestiti Svijeće V i to putem e-mail poruke na e-mail adresu franka@svijece-vatovac.hr, putem Službenika za zaštitu podataka. Svijeće V može kontaktirati Kupca radi provjere autentičnosti zahtjeva. Neće biti izbrisani oni podaci koji se obvezno čuvaju nakon prestanka pretplate prema propisima iz područja računovodstvenog i poreznog prava. Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj Svijeće V omogući pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka; Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Kupca te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira; Proslijedi osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka; Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu; Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade; Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu; Objasni tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca. Rok čuvanja podataka Kupaca od strane Svijeća Vatovac traje 5 (slovima: pet) godina od dana završetka poslovnog odnosa ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. Obrt Svijeće Vatovac čuva osobne podatke dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom. Ukoliko Kupac ima prigovore na obradu njegovih podataka od strane obrta Svijeće Vatovac može uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i nacionalnom zakonodavstvu.

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAĆA

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor obrtu Svijeće V. Prigovori se mogu izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične preporučene pošiljke: na e-mail adresu: franka@svijece-vatovac.hr ili na adresu: Mlinovi 2, 10 000 Zagreb. Molimo Vas da u prigovoru navedete svoje podatke: ime i prezime, adresa za dostavu odgovora. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite i broj narudžbe.Svijeće V će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor ćete dobiti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima. Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan izvršiti ispravnost proizvoda. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim odnosima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail franka@svijece-vatovac.hr, s naznakom: reklamacija. Prodavatelj će na zaprimljeni prigovor Kupcu odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju Prodavatelj će nakon primitka valjane reklamacije Kupcu ponuditi zamjenu proizvoda ili povrat cjelokupnog plaćenog iznosa u slučaju da je riječ o proizvodima s nedostacima ili krivo isporučenim proizvodima, odnosno o svom trošku poslati Kupcu proizvode koje je Kupac naručio, a koji mu nisu isporučeni.

ZAMJENA; POVRAT ROBE I REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedećim slučajevima: isporuka koja nije naručena, isporuka koja ima grešku ili oštećenja, ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima.

 ZAMJENA ROBE

U slučaju kada kupljeni proizvod ima nedostatak, a Kupac je o tome na vrijeme izvijestio Prodavatelja, Kupac može tražiti zamjenu kupljenog proizvoda. Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvodi koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće zamijeniti. Postupak reklamacije Prodavatelj će odobriti povrat proizvoda kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno putem e-pošte. U tom slučaju molimo vas da nam pošaljete informacije s brojem narudžbe e-mailom na franka@svijece-vatovac.hr . Na zaprimljeni prigovor Prodavatelj će potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, prodavatelj će nadoknaditi kupcu vrijednost proizvoda koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi obrt Svijeće V, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora pismeno (putem elektroničke pošte) koristeći standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pismenu obavijest o čemu će bez odgađanja obavijestiti Kupca elektroničkom poštom. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno čl.74 Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od 14 dana, a rok počinje teći od dana kada proizvod bude vraćen prodavatelju. Kupac koji iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora dužan je sam snositi izravne troškove povrata proizvoda. Sukladno čl.77 st.5 Zakona o zaštiti potrošača kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Prodavatelj utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.Obrazac za jednostrani raskid ugovora se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu: franka@svijece-vatovac.hr, a možete ga naći na slijedećem linku. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Ako Kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, obrt Svijeće V izvršit će povrat novca zaprimljen od Kupca, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka Kupca o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac osim ako je razlog povrata odgovornost Prodavatelja. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. Povrat novca može se izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što je Kupac dostavio dokaz da je roba poslana nazad. Robu je Kupac dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom ili osobno na dokaziv način na adresi Mlinovi 2, Zagreb 10000. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka naprijed navedenog roka, pošalje/dostavi na dokaziv način (preporučeno sa pošiljkom ili osobno) robu nama. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu.

 

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ove Predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve što nije uređeno ovim uvjetima korištenja primjenjuje se Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima i drugi zakonski propisi koji dijelom uređuju pojedina pitanja iz ovog područja. Prodavatelj i Kupac će sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome nikako ne bi uspjeli, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. Sporovi se mogu rješavati i izvansudski u slučaju prijedloga za mirenje pri ovlaštenom centru za mirenje u skladu sa Zakonom o mirenju i Pravilnikom odabranog centra za mirenje ili pri Sudu časti Hrvatske gospodarske komore (HGK) u slučaju prijave kupca Sudu časti, na koja prava potrošača upućuje Zakon o zaštiti potrošača. Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora.